Cabecera

Alfabetització mediàtica a través de la lectura

19-04-2024

El desenvolupament de l’alfabetització mediàtica en joves és fonamental, ja que la informació i els mitjans de comunicació són omnipresents i accessibles en les nostres vides des de molt prompte. No sols consisteix a llegir i escriure, sinó que també implica altres processos complexos com l’anàlisi, el pensament crític i la creació de missatges en contextos diferents. La literatura ens pot ser de gran ajuda a l’hora de dissenyar estratègies efectives per a desenvolupar-la.

Anàlisi crítica de textos narratius i no narratius. Examinar una àmplia varietat de textos, des de novel·les fins a notícies i articles en blogs. Això ajuda els estudiants a entendre diferents formats i estils d’escriptura, així com a identificar arguments i tècniques persuasives.

Creació de contingut basat en la lectura. Animar els joves a crear els seus propis continguts mediàtics (blogs, pòdcasts o vídeos) basats en els llibres o temes que lligen. Reforça la comprensió lectora i, a més, els ensenya a expressar els seus pensaments de manera efectiva en diversos formats.

Ús de mitjans digitals per a ampliar la lectura. Incorporar-hi tecnologies digitals per a estendre les discussions sobre llibres fora de l’aula. Inclou fòrums com el de Ta-tum, clubs de lectura virtuals, i l’ús de xarxes socials per a compartir anàlisis literàries, amb la qual cosa es fomenta una comunitat de lectura crítica i activa.

Els beneficis de l’alfabetització mediàtica inclouen de manera innata el desenvolupament del pensament crític, l’expressió creativa, la comprensió cultural i l’empatia. Això prepara els joves perquè, en un futur, siguen persones informades, amb una opinió formada i actius en la societat.