n02_fichas_lectura_01_VAL

Fitxes de lectura per nivell lector

08-04-2021

Registra les lectures del curs amb aquestes fitxes de lectura Ta-tum. Entrega-les a classe per a analitzar i reflexionar sobre qualsevol llibre. Tin en compte que no estan associades a cap cas en particular. Això sí, et proposem tres models de fitxa, en funció del nivell dels lectors.

n02_fichas_lectura_02_VAL

Cada fitxa de lectura es compon de dues pàgines. En la primera, es plantegen els aspectes més tècnics del llibre (identificar l’autor, l’il·lustrador, el títol…) i algunes qüestions bàsiques de reflexió o de recollida d’informació sobre l’obra (identificar els personatges, el tema, el lloc i el temps on ocorre la història del llibre…).

En la segona pàgina, es proposen activitats més creatives i relacionades amb les emocions suscitades a partir de la lectura. 

Podeu organitzar aquestes fitxes en un arxiu. Si les classifiqueu, tindreu informació dels títols sempre a mà.

n02_n02_vale_privilegio_03_VAL

Descarrega’t aquest recurs des del botó Imprimibles de cadascuna de les teues classes i selecciona quin dels tres models de fitxa vols imprimir en cada cas, en funció del nivell lector.