n02_fichas_lectura_01_VTAM

Fichas de lectura por nivel lector

08-04-2021

Rexistra as lecturas do curso con estas fichas de lectura Ta-tum. Entrégaas na clase para analizar e reflexionar sobre calquera libro. Ten en conta que non están asociadas a ningún caso en particular. Iso si, propoñémosche tres modelos de ficha, en función do nivel dos lectores.

fichas_lectura_02_TAM

Cada ficha de lectura componse de dúas páxinas. Na primeira, preséntanse os aspectos máis técnicos do libro (identificar o autor, o ilustrador, o título…) e algunhas cuestións básicas de reflexión ou de recollida de información sobre a obra (identificar os personaxes, o tema, o lugar e o tempo onde ocorre a historia do libro…).

Na segunda páxina, propóñense actividades máis creativas e relacionadas coas emocións suscitadas a partir da lectura. 

Podedes organizar estas fichas nun arquivo. Se as clasificades, teredes información dos títulos sempre a man.

fichas_lectura_03_Ev

Descarga este recurso desde o botón Imprimibles de cada unha das túas clases e selecciona cal dos tres modelos de ficha queres imprimir en cada caso, en función do nivel lector.