n03_webinar_01

Webinar gratuíto: dinamizar o plan lector con Ta-tum

20-04-2021

Queres saber como utilizan esta plataforma outros docentes para traballar a lectura na aula? Sergio Sánchez, mestre de Educación Primaria, comparte con nós a súa experiencia. “Na miña clase, os nenos aprenden coma sempre, pero dunha maneira diferente”.

Cada vez custa máis ver nenos e adolescentes ler cun libro de formato tradicional, pero iso non quere dicir que non lles guste ler, só buscan un formato máis estimulante.

Coma docentes, non podemos desaproveitar as portas que nos abre a tecnoloxía para aumentar a motivación pola lectura. 

As aprendizaxes non son froito dun único estímulo, senón de moitos factores e experiencias que os alumnos van ter ao longo da súa vida. Sergio explícanos que Ta-tum lle axuda a crear conexións entre materias, xa que as lecturas dunha materia lle serven para traballar contidos doutra. A miúdo, busca fragmentos de lecturas relacionadas con distintas áreas. Así é como relacionan as novelas que len na clase coas materias e isto axuda ao seu alumnado a conectar as súas aprendizaxes coa súa vida real.

¿Quieres saber cómo utilizan esta plataforma otros docentes para trabajar la lectura en el aula? Sergio Sánchez, maestro de Educación Primaria, nos comparte su experiencia. “En mi clase, los niños aprenden como siempre, pero de una manera diferente”. Cada vez cuesta más ver a niños y adolescentes leer un libro de formato tradicional, pero eso no quiere decir que no les guste leer, solo buscan un formato más estimulante. Como docentes, no podemos desaprovechar las puertas que nos abre la tecnología para aumentar la motivación por la lectura. Los aprendizajes no son fruto de un único estímulo, sino de muchos factores y experiencias que los alumnos van a tener a lo largo de su vida. Sergio nos explica que Ta-tum le ayuda a crear conexiones entre asignaturas, ya que las lecturas de una materia le sirven para trabajar contenidos de otra. A menudo, busca fragmentos de lecturas relacionados con distintas áreas. O bien, relaciona las novelas que leen en clase con las asignaturas y esto ayuda a su alumnado a conectar sus aprendizajes con su vida real.

Se queres escoitar en directo a Sergio Sánchez, non perdas o noso webinar gratuíto con el: “Como dinamizar o teu plan lector? Ta-tum poncho fácil”.

Tes tres datas para elixir. Inscríbete agora!

 

Xoves, 29 de abril

 

Martes, 11 de maio

 

Xoves, 27 de maio

 

 

Horario: de 18 h a 19 h.

Relator: Sergio Sánchez, mestre de Educación Primaria, Google Trainer e Educador Certificado Google Nivel 1 e 2.

Idioma: Castelán

 

 

 

 

Corre! As prazas son limitadas. 

Lembra: un día antes do webinar enviarémosche a ligazón de acceso ao teu correo electrónico. Poderás seguir a sesión comodamente desde calquera dispositivo e lugar.