1433188981

La importància de la retroacció personalitzada

14-05-2024

La retroacció instantània i personalitzada és, sens dubte, un dels elements essencials dels processos d’aprenentatge, també en l’àmbit lector. Ta-tum reconeix la importància que té i la integra com una part fonamental dels processos de la comprensió lectora. Així, proporciona una informació valuosa als estudiants sobre la seua pràctica i progrés en la lectura.

Disposa d’una avaluació proporcionada de manera immediata i en temps real mentre es fan les activitats. A més, és personalitzada, cosa que ens assegura la seua utilitat i rellevància.

Ta-tum reconeix els assoliments de l’estudiant quan acaba l’activitat, això li permet prendre consciència sobre el seu treball de lectura i facilita que reflexione sobre les seues fortaleses i identifique les àrees en les quals necessita millorar, fet que el motiva per a continuar avançant.

Té un sistema de recompenses a través de l’adquisició de medalles a mesura que els estudiants van avançant en la resolució del cas del llibre en el qual estan treballant. Aquesta retroacció positiva ajuda a motivar l’estudiant a fomentar el seu compromís amb la lectura.

Retroalimentación val

 

La retroacció personalitzada ajuda l’estudiant a ser més conscient de les seues habilitats lectores i li permet prendre decisions informades sobre el seu propi aprenentatge. Això contribueix a crear un ambient d’aprenentatge positiu i segur, on els i les alumnes se senten còmodes per a cometre errors i aprendre d’ells.

Ta-tum es distingeix per apostar per un enfocament en la retroacció personalitzada com una de les eines fonamentals per a l’aprenentatge de la lectura. Com que la combina amb ludificació i recursos educatius de qualitat, transforma aquesta experiència d’aprenentatge lector i motiva l’alumnat a llegir amb entusiasme, a desenvolupar habilitats sòlides i a cultivar un amor per la lectura que perdure tota la vida.