1327072542

Com pot millorar Ta-tum la comprensió lectora i l’adquisició de l’hàbit lector del teu alumnat?

14-05-2024

Ta-tum pot transformar significativament la manera com el teu alumnat aborda la lectura.

A través d’un enfocament lúdic i tecnològic, la plataforma ofereix una sèrie de recursos i eines que no sols milloren la comprensió dels textos sinó que, a més, motiven els estudiants a desenvolupar i mantindre en el temps una rutina de lectura.

Lectures adaptatives: aquesta personalització afavoreix l’adaptació al nivell de comprensió lectora de cada alumne i alumna, cosa que assegura que tots els estudiants puguen llegir amb confiança i sense frustracions.

Preguntes i activitats interactives: al final de cada lectura, Ta-tum proposa preguntes i activitats interactives que reforcen la comprensió del text. Aquestes activitats no sols avaluen, sinó que també ensenyen estratègies de lectura crítica de manera divertida i atractiva.

Feedback immediat: la plataforma proporciona retroacció instantània sobre les respostes i activitats de l’alumnat i això li permet aprendre dels seus errors en temps real.

Sistema de recompenses: a través de punts i assoliments per a motivar a continuar llegint. En completar llibres i activitats, els estudiants guanyen recompenses.

Varietat de gèneres i temàtiques: la biblioteca abasta diversos gèneres i temàtiques. Aquesta varietat és clau per a desenvolupar un hàbit lector, ja que permet explorar diferents mons, personatges i històries.

Com que combina tecnologia, ludificació i continguts educatius de qualitat, Ta-tum representa una eina poderosa i versàtil per a millorar la comprensió lectora i fomentar la pràctica habitual de la lectura en estudiants de totes les edats.